Despre Proiect

Titlul proiectului: „SIGMA: O aplicatie mobilă, integrativă, cu elemente de joc terapeutic pentru managementul greutăţii la adulţii tineri”

Sursa de finanțare: Acest proiect este finanțat de un grant Tinere Echipe de cercetare, acordat de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) – UEFISCDI, cu numărul de grant PN-II-RU-TE-2014-4-2481.

Număr de contract: 293/01.10.2015

Instituția gazdă: Proiectul este găzduit de Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, prin intermediul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie / Institutului Internațional pentru Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată.

Directorul de proiect: Dr. Ioana Podina

Durata proiectului: 01/10/2015 – 30/09/2017